Hálka = cecidie

· jedná se o anomální novotvar z buněk nebo rostlinných pletiv, zduřelou rostlinnou tkáň

· je způsobena cizím, živočišným nebo rostlinným organismem, působícím na změnu chemismu hostitelských rostlin

· hálky jsou sídlem různých živočichů, kteří zde prodělávají svou proměnu, slouží larvám parazita jako potrava a úkryt

· tvoří je někteří roztoči, mšice, blanokřídlí – žlabatky a dvoukřídlí – bejlomorky

· duběnky jsou druhem cecidií, jež vytvářejí různé druhy žlabatek na dubech

 

Cecidofágie

       Cecidofágie je potravní strategie živočichů, kdy se živočichové živí substancí zvláštních útvarů na těle rostlin, takzvanými hálkami vzniklými činností hálkotvorných organismů, například roztočů, hlístic,    hmyzu. Příčinou vzniku hálek jsou látky vylučované živočichem, které mají brzdící nebo stimulační účinek na rostlinu. Existují i cecidiofágní druhy, které nevytvářejí vlastní hálky, ale vyživují se v hálkách vzniklých působením jiného druhu, např. nosatec Balanobius salicivorus v hálkách pilatky (čeleď Tenthredinidae).

 

Typy hálek

     podle původců:

· zoocecidie (cecidie způsobené živočichy)

· akarocecidie (cecidie způsobené roztoči)

· entomocecidie (vznik cecidií způsobuje hmyz)

 

     podle částí rostlinného těla, na níž hálky vznikají:

· hálky kořenové, stonkové, lodyhové, kůrové, větvové, výhonkové, pupenové, prýtové, listové a květní

 

     hálky podle tvaru a stavby:

· jednoduché – vznikají na jednom rostlinném orgánu, jsou různého tvaru, například vlásečné, plstnaté, řasnaté, váčkové,                                                  nádorové, uzavřené, dřeňové, lysenchymové a jiné

· složité – vznikají z většího počtu přilehlých orgánů rostliny, např. hálka korovnice smrkové na větvi smrku

Co jsou to hálky?

Oválný popisek:

http://chinchilla.hustej.net