Oválný popisek:

http://chinchilla.hustej.net

Seznam hálkotvorců nalezených v lese Březku (okres Náchod) podle systematické příslušnosti

Roztoči

 

 

 

 

                                  

Aceria erineus (Nalepa, 1891) = Eriophyes erineus vlnovník ořešákový (Juglans regia)

Aceria fraxinovorus (Nalepa, 1909) = Eriophyes fraxinovorus – vlnovník (Fraxinus excelsior)

Aceria macrorrhyncha cephalonea (Nalepa, 1889) vlnovník (Acer pseudoplatanus)

Aceria macrorhynchus (Nalepa, 1889)   vlnovník (Acer pseudoplatanus)

Aceria macrotrichus (Nalepa, 1889) = Aceria macrotricha – vlnovník  (Carpinus betulus)

Aceria pseudoplatani (Corti, 1905) vlnovník (Acer pseudoplatanus)

Colomerus vitis (Pagenstecher, 1857) = Eriophyes vitis vlnovník révový (Vitis vinifera)

Epitrimerus trilobus (Nalepa, 1891)   vlnovník (Sambucus nigra)

Eriophyes exilis (Nalepa, 1982) – vlnovník (Tilia platyphylla)

Eriophyes inangulis (Nalepa 1919) vlnovník (Alnus glutinosa)

Eriophyes padi ssp. prunianus (Nalepa) vlnovník (Prunus domestica)

Eriophyes similis similis (Nalepa, 1890) vlnovník (Prunus domestica)

Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) vlnovník lipový (Tilia platyphylla)

Eriophyes triradiatus (Nalepa, 1892)   vlnovník (Salix alba)

Aceria anthocoptes (Wikipedia 2008)

Eriophyes sp. (KENDALL 2007)

Skupiny hálkotvorců