Seznam hálkotvorců nalezených v lese Březku (okres Náchod) podle systematické příslušnosti

Mikiola fagi (Wikipedia 2007)

Bejlomorky

 

 

 

 

 

 

 

Lasioptera populnea (Wachtl, 1883) – bejlomorka osiková (Populus tremula)

Lasioptera rubi (Schrank, 1803) – bejlomorka ostružiníková (Rubus caesius)

Contarinia coryli (Kaltenbach, 1859) – plodomorka lísková (Corylus avellana)

Dasyneura fraxini (KFFR.) – bejlomorka jasanová (Fraxinus excelsior)

Didymomyia réaumuriana (F.LW.) – bejlomorka (Tilia cordata)

Mikiola fagi (Hartig, 1839) – bejlomorka buková  (Fagus silvatica)

Mikiola fagi (http://druid.prolidicky.cz 2007)

Skupiny hálkotvorců

Oválný popisek:

http://chinchilla.hustej.net